Veškeré objednávky odesíláme vždy ve ČTVRTEK.

Reklamace a vrácení

Mrzí nás, pokud není něco tak, jak mělo být a stala se nějaká chyba. Pro snadnější reklamaci nebo vrácení jsme připravili formuláře, které stačí vyplnit a poslat na email i s kopií dokladu, případně v zásilce spolu se zbožím.

Jak výrobek reklamovat

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte, stáhněte formulář zde a vyplněný nám ho zašlete na email info@domara.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Posoudíme reklamaci a domluvíme s vámi další postup.

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte emailem. Zboží, které budete posílat na reklamaci, zabalte do plastové obálky nebo kartonové krabice (nejmenší rozměry 15x11 cm; největší rozměry 50x50x50 cm). Můžete si u nás vyžádat štítek pro zpětnou zásilku a odnést zboží na jakoukoliv pobočku České pošty, případně pošlete zboží jako Balík Do Balíkovny na naší pobočku pošty Vrchlabí 6, Nerudova 1271/0, Vrchlabí, 54306. Zpětné bezplatné zaslání s využitím našeho štítku pro zpětnou zásilku nabízíme pouze u oprávněné reklamace. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou, v takovém případě zaslané reklamované zboží nemůžeme převzít. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky. 

Zakoupení věci jste povinni při uplatnění reklamace prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s vámi dohodli snížení ceny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí. Záruka také neplatí pro vady, o kterých jste při nákupu věděl, jakož i pro ty, které jste si po převzetí na věci sám způsobil. Dále neodpovídáme za vady, které jste si na věci způsobil nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, nedodržením návodu nebo péče o výrobek, popř. zásad speciálních, se kterými jste byl při koupi výrobku seznámen.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Jak výrobek vrátit

Pokud se rozhodnete vrátit náš výrobek, který nebyl zhotoven na zakázku nebo upravován na přání zákazníka, máte právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, v opačném případě můžeme zásilku odmítnout. O vrácení nás, prosím, nejprve informujte, stáhněte formulář zde a vyplněný nám ho zašlete na email info@domara.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti.

Zboží, které budete zasílat zpět, zabalte do plastové obálky nebo kartonové krabice (rozměry min 15x11 cm; max 50x50x50 cm). Vyžádejte si u nás štítek pro zpětnou zásilku a odneste zboží na jakoukoliv pobočku České pošty, případně pošlete jako Balík Do Balíkovny na naší pobočku Vrchlabí 6, Nerudova 1271/0, Vrchlabí, 54306. Vrácené zboží zkontrolujeme a vrátíme vám peníze (v případě vrácení opotřebeného nebo poničeného zboží nemáme povinnost vám vrátit 100% kupní ceny). Zpětné zaslání s využitím našeho štítku pro zpětnou zásilku je zpoplatněno 69 Kč. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky. Nelze vrátit zboží upravované nebo dělané na přání zákazníka. Při vrácení zboží hradíte náklady spojené s vrácením zboží. 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na email. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kuní smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu, pouze v případě, pokud nebylo zboží dělané na zakázku a upravované na přání zákazníka, pokud zašlete zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, můžeme zásilku odmítnout. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DOMARA s.r.o., se sídlem Nerudova 1093, Vrchlabí, identifikační číslo: 05734274, formou jednostranného právního jednání - spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení výše a zaslat ho na email nebo přidat ho do zásilky s vráceným zbožím, případně přiložit ke zboží vlastní formulář. Vrácené zboží spolu s dokladem o koupi spotřebitel zašle jako Balík Do Balíkovny na pobočku prodávajícího Vrchlabí 6, Nerudova 1271/0, Vrchlabí, 54306. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Spotřebitel bere na vědomí, že zásilku zašle pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jiný. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.