Veškeré objednávky odesíláme vždy ve ČTVRTEK.

Obchodní podmínky

společnosti DOMARA s.r.o.,

se sídlem Nerudova 1093, Vrchlabí, 54301, Česká Republika

IČ: 05734274, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 38669, pro zakázkovou výrobu a prodej zboží a nabídku služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domara.cz

email: info@domara.cz, tel: 731379956, e-shop: www.domara.cz

(dále jen "obchodní podmínky" a "prodávající")

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě a v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou v českém jazyce prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce umístěné na adrese www.domara.cz (dále jen „web“) mezi společností DOMARA s.r.o. jakožto prodávajícím, a jinou osobou jako kupujícím.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu podnikání.

Kupní smlouva je uzavírána jako jednorázová s dobou trvání do splnění nebo jiného zániku veškerých práv a povinností z ní vzešlých, včetně práv z vad a ze záruky.

V případě potřeby či jakýchkoliv dotazů ohledně nakupování na webu, má kupující možnost se obrátit na oddělení služeb zákazníkům na emailové adrese info@domara.cz, prodávající odpovídá v nejkratší možné době. Veškeré dotazy a požadavky ohledně objednávky vyřizujeme pouze prostřednictvím emailové schránky info@domara.cz. Doručovací poštovní adresou prodávajícího je DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, Vrchlabí, 543 01.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací nebo se může jednat o ilustrační fotografie.

Kupující bere na vědomí, že veškeré výrobky mohou obsahovat malé části, nejsou určené k používání malými dětmi a dítě nesmí být s výrobky bez dospělého dozoru.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující souhlasí s tím, že mu bude doklad odeslán v elektronické podobě na uvedený email, který uvedl v objednávce.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě (objednávce). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Toto neplatí na ustanovení, která nejsou součástí kupní smlouvy (objednávky).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Nakupování na webu

Na webu se nakupuje snadno, stačí u produktu vybrat variantu, kliknout na tlačítko "objednat" a následně pokračovat dle instrukcí. Veškeré námi vyráběné produkty zhotovujeme na zakázku. Objednávky je možné konzultovat i prostřednictvím Facebooku. Po dokončení objednání zboží obdrží kupující automatický systémový e-mail s rekapitulací zadaných údajů a prodávající vždy kupujícímu poté zašle potvrzení objednávky na uvedený e-mail při objednání včetně celé objednávky, kde je souhrn objednávky, včetně ceny za zboží, dopravy, platební informace a veškerých ostatních údajů. Kupující bere na vědomí, že zaplacením objednávky souhlasí s platnými obchodními podmínkami a zaplacením objednávky vyjadřuje souhlas, že uvedené údaje v objednávce i dokladu jsou správné a seznámil se s nimi.

Cena zboží

Ceny jsou vždy uvedeny u zboží. Ceny jsou v českých korunách. Uvedené ceny jsou konečné, bez DPH, prodávající není plátcem DPH. Cena jednotlivého zboží nezahrnuje cenu za přepravu. V ceně za přepravu je již zahrnuta i cena balného ve výši 29 Kč. Vložením slevového kupónu kupujícím v košíku na e-shopu se cena sníží automaticky, pokud jsou splněné podmínky pro použití kupónu. Slevový kupón není možné uplatit na objednávku zpětně, ani po vypršení platnosti.

Doprava a způsoby platby

Aktuální možnosti dopravy a způsoby platby jsou zveřejněné na webu na hlavní straně v článku Doprava a platba. Prodávající využívá Českou poštu a Zásilkovnu.

Prodávající přijímá platby v Kč a € (Česká republika a Slovensko). Cena dopravy již zahrnuje balné ve výši 29 Kč.

Okamžik uzavření kupní smlouvy

Veškeré údaje u zboží vystaveného na webu mají pouze informativní povahu. Vložení zboží do košíku a odeslání objednávky kupujícím je považováno pouze za návrh kupní smlouvy, a prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Automatická odpověď ze systému se nepovažuje za potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky odesílá prodávající, nikoliv automatický systém webu.  Ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se nepoužije. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena až v okamžiku doručení faktického potvrzení objednávky prodávajícím na e-mail kupujícího zadaný při objednávání zboží. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím.

Potvrzení objednávky

Když kupující odešle objednávku, prodávající kupujícího co nejdříve kontaktuje k případnému doplnění chybějících informací a objednávku potvrdí. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. elektronickou poštou. Pokud kupující autorizaci odmítne, je objednávka považována za neplatnou. Prodávající před potvrzením objednávky vždy ověří stav materiálu pro kompletní zakázku v objednávce a poskytne kupujícímu nejkratší možný termín zhotovení. Pokud materiál pro zhotovení zakázky je již v nedostatečném množství, doba zhotovení bude v potvrzení objednávky upřesněna. Objednávky, které byly v pořádku zaslané kupujícím do systému a potvrzené prodávajícím, jsou závazné, nelze je stornovat.

Zaplacení objednávky

Datum zaplacení ceny zboží zakoupeného na webu je datum (pouze pracovní dny, pokud platba dorazí o víkendu, ve svátek nebo dovolenou, zaúčtuje se následující pracovní den) zaúčtování peněz odpovídajících celkové ceně zboží včetně ceny za přepravu na bankovní účet prodávajícího. 

Ve výjimečném případě, kdy nebude prodávající schopen doručit kupujícímu objednávku zcela, bude účtována částka odpovídající pouze kupní ceně a ceně za přepravu skutečně dodaného zboží.

Platba je možná pouze předem na bankovní účet prodávajícího nebo přes platební bránu.

V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uvést číslo objednávky jako variabilní symbol platby, podle kterého je platba přiřazena k objednávce. Pokud nebude variabilní symbol uveden, nemusí být platba k objednávce přiřazena a datum zaplacení se tak může posunout z důvodu následného dohledávání platby na základě potvrzení o platbě od kupujícího. Jakmile prodávající obdrží platbu na účet, prodávající o tom kupujícího informuje do několika dnů prostřednictvím e-mailu, který kupující uvedl při objednání. Nespárované platby bez uvedení správného variabilního symbolu a bez zaslání potvrzení o platbě k usnadnění dohledávání platby, budou vráceny nejpozději do 30 dnů.

Splatnost objednávky a rezervace materiálu

Objednávka je splatná do 7 dnů od potvrzení objednávky prodejcem, pokud není, po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího, v objednávce domluvena doba delší. Po nezaplacení objednávky bude kupující upozorněn na neuhrazení objednávky. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení objednávky a objednávku zrušit. V případě zrušení objednávky ze strany prodejce má kupující možnost zboží znovu objednat, pokud je na webu dostupné. Kupující bere na vědomí, že termín zhotovení se při pozdní úhradě může prodloužit. Pro automatické spárování platby s objednávkou je nutné, aby kupující uvedl při provedení platby správný variabilní symbol. Pokud kupující vybere materiál na objednávku, prodávající v době potvrzení objednávky materiál u dodavatele rezervuje, prodávající u dodavatele rezervovaný materiál závazně uhradí až po zaplacení objednávky kupujícím v plné výši. Zaplacená objednávka jde do výroby ihned, jakmile materiál od dodavatele prodávající obdrží. Prodávající nenese zodpovědnost za dobu dodání objednaného materiálu od dodavatele a nemůže případné prodlevy v době dodání materiálu od dodavatele ovlivnit.

Kupující bere na vědomí, že rezervace materiálu po uplynutí splatnosti propadá a materiál nebo výrobek jde znovu do prodeje. Prodávající má právo v případě stornované objednávky z důvodu nezaplacení kupujícím, další objednávku kupujícího odmítnout.

Pokud došlo ke sloučení objednávek na žádost zákazníka, datum zaplacení je datum (pouze pracovní dny, pokud platba dorazí o víkendu nebo ve svátek, zaúčtuje se následující pracovní den) zaúčtování peněz odpovídajících celkové ceně zboží všech nových objednávek (tedy všech objednávek, které se k původní objednávce vztahují v plné výši) včetně ceny za přepravu na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že kupující uhradí objednávku v částečné výši, bude objednávka čekat na doplatek, taková objednávka není považována za zcela uhrazenou, nebude předána do výroby a prodávající neobjednává případný vybraný materiál u dodavatele.

Doba zhotovení a dodání

Doba zhotovení je platná v den objednání, pokud objednávka obsahuje více kusů produktů, může být doba zhotovení delší, závazná doba zhotovení je uvedená v objednávce po potvrzení. Doba zhotovení počíná běžet od zaplacení objednávky v plné výši, nikoliv částečné úhrady. Dobu zhotovení nelze garantovat při zaplacení objednávky po splatnosti. Splatnost objednávky je do 3 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Datum zaplacení je datum zaúčtování peněz odpovídajících celkové ceně zboží včetně ceny za přepravu na bankovní účet prodávajícího. Pokud připadá poslední den zhotovení na víkend, svátek nebo vypsanou dovolenou, poslední den se automaticky posouvá na následující pracovní den.

Prodávající zhotoví zboží v nejkratší možné lhůtě. Kupující bere na vědomí, že materiál, který není skladem, je objednaný až po zaúčtování peněz odpovídajících celkové ceně zboží včetně ceny za přepravu na bankovní účet prodávajícího. Jestliže kupující nedodá úplné informace potřebné ke zhotovení objednávky, doba zhotovení se pozastavuje do doby, dokud kupující nedodá kompletní informace, potřebné ke zhotovení objednávky. Kupující bere na vědomí, že doba zhotovení objednávky se může prodloužit o dobu trvání vypsané dovolené nebo v případě nemoci, případně omezením výroby z důvodu vládních nařízení. Prodávající je povinen zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

Termín zhotovení je uveden u jednotlivých produktů, pokud kupující objedná více produktů s různými termíny zhotovení, automaticky platí pro všechny produkty ten nejdelší termín, samozřejmě lze domluvit individuální termín zhotovení i odeslání. Jakmile bude objednávka hotová, odeslaná nebo připravená k vyzvednutí na výdejně k osobnímu odběru, prodávající kupujícího neprodleně informuje prostřednictvím e-mailu, který kupující uvedl při objednání. Pokud se kupující s prodávajícím domluví na individuálním termínu zhotovení nebo odeslání, musí být toto ustanovení uvedeno v kupní smlouvě. Pokud nastane okamžik, že prodávající nebude z nějakého důvodu schopný objednávku odeslat v termínu (například nedostupnost materiálu), uvedeném v kupní smlouvě, neprodleně o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu a bude případně po dohodě stanovený náhradní termín, pokud s tím bude kupující souhlasit (neplatí pro objednávky uhrazené po splatnosti).

Sloučení objednávek

Kupující má právo vytvořit více objednávek, požádat o jejich sloučení a platit tak pouze jedno dopravné. Jedná se především o doobjednání zboží, objednávky není možné sloučit, pokud byla původní objednávka již vyřízena a je na cestě v přepravě, v takovém případě je nutné objednávku vytvořit novou a uhradit zboží včetně ceny za přepravu.

Odeslání objednávky

Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu na uvedený email při objednání sledovací číslo zásilky včetně odkazu, kde je zásilku možné sledovat. Zásilky určené pro hromadný svoz, prodávající odesílá 1x-2x týdně podle objemu objednávek a vytíženosti přepravce během sezóny. Zásilky s individuálním svozem prodávající odesílá pondělí, úterý, středa a čtvrtek. Doba odeslání balíčku se u jednotlivých přeprav liší. Doba odeslání zásilky obvykle do 2-10 dní od zhotovení zakázky, závisí na vybrané přepravě, objemu objednávek a vytíženosti přepravce během sezóny. Jestliže má přepravce technický výpadek a není možné, aby prodávající zásilky odeslal, opakovaný pokus o odeslání zásilek je uskutečněn následující svoz. V případě opakovaných výpadků je kupujícímu nabídnuta možnost změny dopravce ve stejné cenové výši. Pátek a víkendy balíčky prodávající neposílá, stejně tak ve vypsanou dovolenou a dnů volna. Po dobu dovolené a volna se doba odeslání automaticky prodlužuje. Více informací je v článku Doprava a platba.

Doručení zásilky

Doba doručení zásilky přepravní společností od odeslání je přibližně 2-7 dní, podle toho, jakou kupující zvolí dopravu, za dobu doručení přepravní společností prodávající nenese odpovědnost. Doba doručení balíčku se u jednotlivých přeprav liší. V případě, že by zásilka nebyla doručena v obvyklé době, bude u přepravce podána reklamace. Přepravce má právo zásilky, které nejsou určené do vlastních rukou, doručit třetí osobě v místě bydliště adresáta. Z tohoto důvodu prodávající umožňuje i jako přepravu Balík na poštu, kdy je zásilka doručena pouze do vlastních rukou. Prodávající nenese odpovědnost za převzetí zásilky třetí osobou v místě bydliště adresáta, pokud nebyla zvolena přeprava s doručením pouze do vlastních rukou. Lze podat u dopravce reklamaci doručení, kdy dopravce sdělí informace o osobě, která zásilku převzala. Více informací je v článku Doprava a platba.

V případě vyzvednutí zboží na výdejním místě bude kupující informován ihned, jakmile zde bude zboží připravené k vyzvednutí. Úložní doba na výdejním místě je týden, na vyžádání lze tuto lhůtu prodloužit na 14 dní. V případě nevyzvednutí zásilky bude kupujícímu účtován poplatek 29 Kč za opětovné doručení zásilky na výdejní místo.

Náklady, které mohou kupujícímu vzniknout při použití komunikačních prostředků na dálku (e-mail, telefon, apod.) v souvislosti s koupí zboží na webu, ponese kupující, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Doklad o koupi

Doklad bude kupujícímu odeslán automaticky systémem v elektronické podobě v nejkratší možné době po zaplacení objednávky (zaúčtování peněz v plné výši na bankovní účet prodávajícího) na e-mail uvedený při objednání. Pro automatické spárování platby s objednávkou je nutné, aby kupující uvedl při provedení platby správný variabilní symbol. 

Soutěže

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané prodávajícím, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny prodávajícím výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

Výměna zboží

Kupující má právo na výměnu nepoužitého zboží ze základní nabídky, kupující hradí veškeré náklady spojené s navrácením i zasláním nového zboží, a náklady za navrácení zboží jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupujícímu bude účtováno základní dopravné, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající za výměnu neúčtuje žádné poplatky navíc. Nové zboží bude zasláno až po vrácení původního a po úhradě nového dopravného v plné výši. Možnost výměny se nevztahuje na zboží dělané na zakázku nebo upravované dle požadavků kupujícího. Výměnu je možné uplatnit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

Nepřevzetí zásilky

Kupující je povinen zásilku převzít. Prodávající kupujícího před uplynutím úložní doby jednorázově vyzve k vyzvednutí zásilky. V případě nepřevzetí zásilky bude kupujícímu účtováno základní dopravné, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající za znovu zaslání zásilky neúčtuje žádné poplatky navíc. Zboží bude u prodávajícího uloženo a znovu zasláno až po úhradě nového dopravného v plné výši. 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Na základě zákona má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, vztahuje se pouze na zboží skladem. Kupující bere na vědomí, že na zboží zhotovené na zakázku nebo upravované dle jeho požadavků se toto ustanovení nevztahuje (veškerá úprava na přání - tzn. jiná barva, jiná látka, jiné rozměry apod.), což platí i v případě nákupu zboží podnikatelem k dalšímu prodeji. Kupující může odstoupit od kuní smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu, pouze v případě, pokud nebylo zboží dělané na zakázku a upravované na přání zákazníka, pokud kupující zašle zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, může prodávající zásilku odmítnout. Pokud by kupující i přesto opakovaně trval na vrácení zboží dělaného nebo upravovaného dle jeho požadavků, nebo odstoupení od kupní smlouvy, kdy byl již nakoupen pro jeho objednávku vybraný materiál, bude mu z částky odečtena cena za použitý materiál a práci, což může být i 100% hodnoty objednávky. O odstoupení je kupující povinen prodávajícího předem před zasláním zásilky informovat. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání - například vyplněním příslušného formuláře a zasláním spolu s vráceným zbožím v zásilce. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení zde. Zásilky poslané s dobírkou prodávající zpět nepřijímá.

Výrobky skladem ze základní nabídky je spotřebitelem možné v zákonné 14-ti denní lhůtě vrátit. Musí být však nové, bez známek použití a s veškerým příslušenstvím. Kupující se zavazuje, že zboží vyzkouší jen v takovém rozsahu, v jakém by ho zkoušel v kamenné prodejně. Pokud kupující vrátí zboží, kde je viditelné poškozené nebo nese známky používání či opotřebení, prodávající má právo kupujícímu vrácenou částku za zboží ponížit.

V případě, že předmětem jedné kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 14-ti denní lhůta pro odstoupení začíná běžet následujícího dne po převzetí poslední dodávky zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k oznámení odstoupení od příslušné smlouvy, zašle spotřebitel jako doporučené psaní RR na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, 543 01, Vrchlabí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud dorazí zboží zpět před uplynutím 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy.

Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržela, včetně nákladů na dodání (pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, budou vrácené náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží), nejdříve však až po obdržení vráceného zboží. Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a náklady za navrácení zboží jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odpovídá spotřebitel pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nepoužité zboží bez zbytečného odkladu zašle kupující se všemi náležitostmi na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, 543 01, Vrchlabí. Zásilky poslané na dobírku nejsou akceptovány. Vrácená nepřevzatá zásilka není považována za zásilku s platným odstoupením od kupní smlouvy.

Reklamace

Společnost DOMARA se řídí platnými právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Pro účely uplatnění reklamace kupující musí o reklamaci informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání - například vyplněním příslušného formuláře a zasláním spolu s reklamovaným zbožím v zásilce. Kupující může použít vzorový formulář pro reklamaci, dostupný ke stažení zde. Zásilky poslané s dobírkou prodávající nepřijímá.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Kupující nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které bylo dohodnuté snížení ceny. Kupující neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Zakoupí-li spotřebitel v našem webu zboží, odpovídá prodávající za to, že zboží nemá při převzetí vady, tj. zejména, že v době, kdy zboží kupující převezme:

má zboží vlastnosti, které byly ujednány nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě případné reklamy na toto zboží,

zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená odpovědnost prodávajícího se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není na tyto dárky možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Zboží bez zbytečného odkladu zašle kupující se všemi náležitostmi jako doporučené psaní RR na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, 543 01, Vrchlabí. Zásilky poslané na dobírku nejsou akceptovány.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (tj. reklamovat zboží), která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců a u použitého zboží do dvanácti měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávajícímu je třeba oznámit, jaké právo si kupující zvolil, při oznámení vady (reklamaci) nebo bez zbytečného odkladu po něm. Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při uplatnění vad a v reklamačním procesu se prodávající dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

Zboží zakoupené na webu může kupující reklamovat zasláním na adresu DOMARA, Nerudova 1093, 54301, Vrchlabí, bez dobírky, spolu s výtiskem nebo kopií faktury či jiného dokladu o zakoupení, popisem reklamované vady a práva z vadného plnění, které si zvolil. V případě reklamace prodávající kupujícímu zašle na uvedený email potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Stejně tak prodávající zašle potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud bude reklamace kupujícího oprávněná a bude-li ve výsledku vyřízena odstoupením od kupní smlouvy, v takovém případě prodávající vrátí kupní cenu reklamovaného zboží, nicméně nebude vracet náklady na původní dodání zboží od prodávajícího kupujícímu tj. původní cenu za přepravu.

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

V případě, že prodávající bude po skončení reklamace vracet peníze, pošle je na bankovní účet použitý při zaplacení nákupu, případně na bankovní účet, který kupující zvolí.

Nepřevezme-li si kupující reklamované zboží ve sjednaném termínu, bude mu prodávající účtovat náklady, spojené s uskladněním zboží, a to ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý započatý den uskladnění zboží.

Chybné dodání

Pokud prodávající omylem zašle nesprávné zboží v souvislosti s nákupem kupujícího na webu, kupující o tom bude informovat prodávajícího emailem na info@domara.cz. Kupující zašle zboží jako doporučené psaní RR na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, 543 01, Vrchlabí. Výměnu chybně zaslaného zboží za správné je možné uplatnit a nepoužité zboží zaslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Zásilky poslané na dobírku nejsou akceptovány. Prodávající proplatí základní poštovné spojené s výměnou nesprávného zboží kupujícímu po doložení dokladu o zaplacení poštovní služby.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které získá prodávající během nákupu na webu o kupujícím, spravuje a zpracovává je prodávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více info zde.

Stížnosti

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím oddělení služeb zákazníkům, a to e-mail info@domara.cz. Kupující bude kontaktován v nejkratší možné době. Informaci o vyřízení stížnosti bude kupujícímu zasláno na uvedený email.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Než kupující přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající obrátit se s žádostí o nápravu nejprve přímo na společnost DOMARA, a to prostřednictvím kontaktní adresy info@domara.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Spotřebitel může využít také kontaktu se spotřebitelskou právní poradnou dTestu na čísle 299 149 009.