Výměna, reklamace, vrácení

Mrzí nás, pokud není něco tak, jak mělo být a stala se nějaká chyba. Pro snadnější výměnu, reklamaci nebo vrácení jsme připravili formuláře, které stačí vyplnit a poslat i s kopií dokladu v zásilce spolu se zbožím.

Jak výrobek vyměnit

Pokud byste chtěli vyměnit náš výrobek, který nebyl zhotoven na zakázku nebo upravován na přání zákazníka, napište nám, domluvíme výměnu zboží. Nové zboží vám rezervujeme po dobu jednoho týdne. 

Postup pro výměnu:

  • stáhněte formulář zde a vyplněný nám ho zašlete na email
  • domluvíme výměnu zboží a zboží vám po dobu jednoho týdne zarezervujeme
  • zboží zabalte do plastové nebo klasické obálky (lepší větších rozměrů); veškeré zboží lze zaslat jako doporučené ekonomické psaní přes Českou poštu do tloušťky 5 cm a maximálních rozměrů 50x35 cm, doporučené psaní není potřeba připojistit;
  • vyžádejte si u nás štítek pro zpětnou zásilku a odneste zboží na jakoukoliv pobočku Zásilkovny; případně zašlete zpět Českou poštou na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, Vrchlabí, 54301; jako ekonomické doporučené psaní RR -  EK, veškeré zboží lze zaslat jako RR (doporučené psaní). Zpětné zaslání s využitím našeho štítku pro zpětnou zásilku je zpoplatněno 59 Kč.

Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Nové zboží vám pošleme po úhradě nového dopravného a po vrácení původního nepoužitého zboží zpět.

Jak výrobek reklamovat

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte prostřednictvím info@domara.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

  • stáhněte formulář zde a vyplněný nám ho zašlete spolu s reklamovaným zbožím
  • zboží zabalte do plastové nebo klasické obálky (lepší větších rozměrů); veškeré zboží lze zaslat jako doporučené ekonomické psaní přes Českou poštu do tloušťky 5 cm a maximálních rozměrů 50x35 cm, doporučené psaní není potřeba připojistit;
  • vyžádejte si u nás štítek pro zpětnou zásilku a odneste zboží na jakoukoliv pobočku Zásilkovny; případně zboží zašlete zpět Českou poštou na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, Vrchlabí, 54301; jako ekonomické doporučené psaní RR -  EK, veškeré zboží lze zaslat jako RR (doporučené psaní). 

Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Zpětné bezplatné zaslání s využitím našeho štítku pro zpětnou zásilku nabízíme pouze u oprávněné reklamace.

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte. Můžete si u nás vyžádat štítek pro zpětnou zásilku (pokud jste si zvolili jako dopravce Zásilkovnu) nebo zboží zaslat zpět Českou poštou na adresu DOMARA s.r.o., Nerudova 1093, Vrchlabí, 54301; nejlépe v podobě ekonomického doporučeného psaní RR -  EK, veškeré zboží lze zaslat jako RR (doporučené psaní). Nepřijímáme zásilky poslané na dobírku.

Zakoupení věci jste povinni prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v dvaceti čtyř měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Jakmile je reklamace je vyřízena, spotřebitele prodávající vyrozumí. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou.

Jak výrobek vrátit

Pokud se rozhodnete vrátit náš výrobek, který nebyl zhotoven na zakázku nebo upravován na přání zákazníka, máte právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, v opačném případě můžeme zásilku odmítnout.

  • stáhněte formulář zde a vyplněný nám ho zašlete spolu s vráceným zbožím
  • zboží zabalte do plastové nebo klasické obálky (lepší větších rozměrů); veškeré zboží lze zaslat jako doporučené ekonomické psaní přes Českou poštu do tloušťky 5 cm a maximálních rozměrů 50x35 cm, doporučené psaní není potřeba připojistit;
  • vrácené zboží zkontrolujeme a vrátíme vám peníze (v případě vrácení opotřebeného nebo poničeného zboží nemáme povinnost vám vrátit 100% kupní ceny)

Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Nelze vrátit zboží upravované nebo dělané na přání zákazníka. Při vrácení zboží hradíte náklady spojené s vrácením zboží. Zpětné zaslání s využitím našeho štítku pro zpětnou zásilku je zpoplatněno 59 Kč.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kuní smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu, pouze v případě, pokud nebylo zboží dělané na zakázku a upravované na přání zákazníka, pokud zašlete zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, můžeme zásilku odmítnout. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DOMARA s.r.o., se sídlem Nerudova 1093, Vrchlabí, identifikační číslo: 05734274, formou jednostranného právního jednání - spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení výše a přidat ho do zásilky s vráceným zbožím, případně přiložte ke zboží vlastní formulář. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jiný. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

x